Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Pomoc potřebným

Pomoc potřebným

Vážení zákazníci,

 

z každého videotelefonu 1750/1 prodaného v roce 2018 přispěje společnost URMET částkou 80,- Kč na provoz denního stacionáře ARKADIE, o.p.s. – komplexní péče o zdravotně postižené.

Společnost URMET se tak tímto krokem rozhodla připomenout osmdesáté výročí založení mateřské společnosti URMET S.p.A.

 


 

ARKADIE, o.p.s. poskytuje od počátku devadesátých let na Teplicku podporu lidem se zdravotním
postižením. Od vzdělání, které začala dětem s mentálním nebo kombinovaným postižením poskytovat
speciální škola v roce 1991, se její služby postupně rozšiřovaly o další přípravu na výkon zaměstnání,
zaměstnávání v chráněných dílnách či podporu pracovního uplatnění na volném trhu práce.