Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Inteligentní řízení měst - neboli řešení CitySys

V současnosti čelí města novým výzvám, které se týkají zvýšení kvality ovzduší, zlepšení dopravní situace, zvýšení bezpečnosti, snížení nákladů na osvětlení apod. Tyto problémy se dají řešit dílčími systémy nebo využitím unikátního řešení CitySys.

Komplexní řešení CitySys dokáže efektivním způsobem využít veřejného osvětlení pro vybudování infrastruktury pro tzv. smart city.

Řízení osvětlení má velký význam z hlediska zabezpeční úspor elektrické energie i zvýšení bezpečnosti. Na základě získaných dat z měření lze dodat světlo tam, kde je zapotřebí a v čase, který si zvolíte. 

Můžete si nastavovat různou úroveň osvětlení na různých ulicích. V případě dopravní nehody systém umožní vytvořit světelnou vlnu na trase záchraného vozidla mířícího k nehodě.

Chytré osvětlení samo upozorní na poškozenou lampu, kterou je třeba opravit.

 

Koncept CitySys má mnoho dalších funkcí jako například:

  • kontrola dopravní situace a její inteligentní včasné řešení - zvyšuje efektivitu průjezdnosti městem,
  • kontrola sběru konterjnerů s odpadem - waste management,
  • kontrola kvality ovzduší,
  • kontrola parkovacích míst a mnoho dalších funkcionalit.