Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Informace pro dodavatele

Společnost ELKOV elektro a.s., s platností a účinností od 16. 3. 2020 po dobu platnosti a účinnosti Usnesení vlády ČR č. 194 ze dne 12.03.2020 a k tomu prováděcích opatření vlády ČR, v souladu s Usnesením vlády ČR č. 211 ze dne 14. 3.2020 a Usnesením vlády ČR ze dne 15.03.2020 minimálně však po dobu 60-ti dnů, nebo do odvolání, a to od dnešního dne, tedy 16. 3. 2020:

  1. zakazuje pořádat společenské akce včetně marketingových (prezentace, školení, pracovní obědy...),  
  2. zakazuje zaměstnancům naší společnosti účastnit se externích společenských akcí, školení, které jsou spojeny s výkonem jejich zaměstnání,  
  3. zakazuje osobní návštěvy dodavatelů, které neslouží k dodání zboží či služeb
  4. zakazuje řidičům dodavatelů a dopravců nevybaveným rouškou a rukavicemi vstup do skladu a na nákladové rampy společnosti ELKOV elektro a. s. Vykládka a nakládka materiálu probíhá na venkovní ploše při dodržení pravidla bezpečné vzdálenosti min. 2 m. Řidiči dodavatelů a dopravců, kteří jsou vybaveni ochrannými pomůckami, konkrétně rouškou/respirátorem a rukavicemi mají možnost provést vykládku i nakládku standardně (uvnitř skladu).

Společnost ELKOV elektro si vyhrazuje právo prodloužit či pozměnit uvedená opatření.