Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Jízda s ELKOV elektro

Soutěžte o skvělé ceny

Za jednorázový nákup zboží partnerů akce nad 6 000 Kč bez DPH získáš

1 z 8 modelů motorek JAWA nebo 1 ze 4 triček s originálním potiskem a můžeš hrát o 50 hodnotných cen

motorky_jizda.JPG

Hodnotné ceny:

 • 7x kombinované kladivo
 • aku šroubovák
 • tablet Samsung Galasy Tab A 10.4
 • batoh na nářadí
 • sada šroubováků s výměnnou rukojetí
 • 7x sada bitů a nástrčných klíčů
 • 5x kniha Báječná léta s JAWOU + hrnek

Za nákup zboží LEDVANCE:

 • 1x televize 4k Ulra HD Samsung, 65"
 • 2x televize 4k Ultra HD Samsung, 55"

 

Akce probíhá od 4. 6. 2019 do vyčerpání dárků (vždy v úterý a ve čtvrtek) nejdéle však do 2. 8. 2019. Akce se vztahuje pouze na zboží partnerů akce. Akce platí pouze při osobním odběru zboží. Losování hodnotných cen proběhne 9. 8. 2019.

jizda_ceny.JPG

partneri_jizda.JPG

 

Podmínky marketingové soutěže „JÍZDA S ELKOV ELEKTRO“

(dále jen „Podmínky“)

Tento dokument upravuje pravidla marketingové soutěže „JÍZDA S ELKOV ELEKTRO“. Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně, konečně a úplně upravuje pravidla uvedené marketingové soutěže.

 

1. Pořadatel a organizátor marketingové soutěže

Pořadatelem a organizátorem marketingové soutěže je společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Brno, Kšírova 701/255, PSČ 619 00, IČ: 26279690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3718 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Název marketingové soutěže

Název marketingové soutěže (dále jen „Soutěž“) je „JÍZDA S ELKOV ELEKTRO“.

 

3. Doba trvání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže, což je
od 4. 6. 2019 do vyčerpání dárků, nejpozději však do 2. 8. 2019. Losování hodnotných cen proběhne 9. 8. 2019.

 

4. Místo konání Soutěže

Místem konání Soutěže je území celé České republiky.

 

5. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý zákazník Pořadatele, starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, který splní Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Soutěžící“ nebo „Zákazník“).
Účast v Soutěži je dobrovolná. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli (včetně dceřiných společností Pořadatele) a jejich rodinní příslušníci, dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Soutěži. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jí blízká, výhra se této osobě nepředá. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby a firmy, které mají vůči Pořadateli závazky po lhůtě splatnosti.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny Podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce.

 

6. Pravidla soutěže

Soutěžící, který v době trvání soutěže prokazatelně uskuteční na kterémkoli prodejním místě Provozovatele, uvedeného na webu www.elkov.cz (dále jen jako „Soutěžní místo“) jednorázový nákup zboží partnerů Soutěže, uvedených v bodě 8, v hodnotě nad 6 000 Kč bez DPH, tzn. ke každému dodacímu listu nad 6 000 Kč bez DPH, získá model autíčka nebo triko (dále jen jako „Dárek“).

Zboží partnerů Soutěže lze v soutěžním nákupu kombinovat.

Dárek nelze získat k objednávkám přes e-shop Pořadatele. Soutěž je platná pouze pro osobní odběr zboží na Soutěžním místě. Akce se vztahuje pouze na objednávky vytvořené v akčních dnech Soutěže (v úterý a ve čtvrtek) v době trvání Soutěže (viz bod 3).

Dárek může Zákazník získat pouze v předem dané dny v době trvání Soutěže a to každé úterý a čtvrtek v měsíci. V době státních svátků není možné získat Dárek.

Jeden Zákazník může získat pouze jeden Dárek za jeden pracovní den.

 

V Soutěži budou uděleny tyto Dárky (počet a druh):

• 96 ks Model Jawa 350 Pérák (1950), 1:18, tmavě červená

• 130 ks Model Jawa 50 Pionýr typ 21 (1967), 1:18, tyrkysová      

• 132 ks Model Jawa 50 Pionýr typ 21 (1967), 1:18, červená

• 261 ks Model Jawa 250 Pérák (1948), 1:18, tmavě červená

• 261 ks Model Jawa 250 Pérák (1950), 1:18, zelená vojenská     

• 261 ks Model Jawa 500 OHC (1956), 1:18, tmavě červená

• 144 ks Model Ogar 350 (1948), 1:18, šedá holubí

• 407 ks Model Jawa 50 Pionýr Pařez (1955), 1:18, tmavě červená

• 375 ks  Unisexové funkční tričko Lambeste UF3, navy

• 375 ks  Unisexové funkční tričko Lambeste UF3, modrá

• 375 ks  Unisexové funkční tričko Lambeste UF3, šedá

• 375 ks  Unisexové funkční tričko Lambeste UF3, červená

 

Za odevzdání soutěžní karty, kterou Zákazník získá společně k Dárku, má Zákazník nárok se zúčastnit Soutěže o hodnotné ceny, dle bodu 7.

 

7. Soutěž o hodnotné ceny

Soutěžící se může zapojit do Soutěže o hodnotné ceny (dále jen „Hodnotná cena“ nebo „Výhra“), pokud splní následující podmínky:

 • Soutěžící musí na soutěžní kartu čitelně vyplnit hůlkovým písmem všechny předepsané osobní údaje (jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, e-mail),
 • Soutěžící musí na soutěžní kartě správně zodpovědět kvízovou otázku, která zní:
  • Mobilní sklad divize ELKOV servis je určen k přepravě?“. Soutěžící svou odpověď vybírá z nabízených variant: a) potravin, b) písku, c) elektromateriálu,
 • Soutěžící předá řádně vyplněnou soutěžní kartu obsluze Pořadatele, která ji vhodí do označeného boxu, k tomu určenému, umístěného ve všech Soutěžních místech Pořadatele.

 

Hodnotné ceny:

1. místo:

Televize 4K Ultra HD Samsung UE65NU8002 s úhlopříčkou 163 cm (65")

2. – 3. místo:  

Televize 4K Ultra HD Samsung UE55NU7172 s úhlopříčkou 138 cm (55")

4. místo:         

Kombinované kladivo Milwaukee  PH 26 X, 725 W

5. – 10. místo:   

Kombinované kladivo Milwaukee  PH 26 TX, 800 W

11. – 17. místo: 

Aku šroubovák Milwaukee M4 D-202B

18. – 24. místo:

Tablet Samsung Galaxy Tab A 10.4

25. – 31. místo:

Batoh na nářadí STANLEY

32. – 38. místo:

Sada elektrikářských šroubováků s výměnnou rukojetí, 13-dílná

39. – 45. místo:

Sada Milwaukee Shockwave bitů a nástrčných klíčů

46. – 50. místo:

Kniha Báječná léta s Jawou (Alois Pavlůsek) + hrnek s motivem Jawa

 

Výherci výše uvedených Hodnotných cen od 1. místa až po 3. místo budou určení podle interního vyhodnocení Pořadatele po skončení Soutěže (tedy za období od 4. 6. 2019 do
2. 8. 2019), kdy budou vyhodnoceni tři zákazníci Pořadatele, kteří uskuteční nejvyšší nominální kumulativní nákup zboží ze sortimentu dodavatele Ledvance (největší nominální kumulativní nákup získá nejhodnotnější cenu). Z vyhodnocení budou vyloučeny osoby a firmy, které mají vůči Pořadateli závazky po lhůtě splatnosti.

Výherci výše uvedených Hodnotných cen od 4. místa až po 50. místo budou určení losováním, a to ze všech Soutěžících, kteří se zapojili řádně do Soutěže. Losování Výherců se uskuteční dne 9. 8. 2019 a to zástupcem Pořadatele Soutěže v jeho sídle, za přítomnosti dalších minimálně dvou zaměstnanců Pořadatele. Losovány budou Výhry v pořadí od nejhodnotnějších.

Výherci budou o své Výhře informováni telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

Výherní listina s vylosovanými výherci bude vyvěšena na stránkách www.elkov.cz/soutez.

Předání Výher bude probíhat do 30 dnů od vyhlášení výherců, nejpozději však do 16. 9. 2019. Výhry budou předávány na Soutěžních místech Pořadatele a v termínu dle domluvy s výhercem.

Veškeré nevyzvednuté Výhry do 60 dnů po oznámení Výhry výhercům propadají ve prospěch Pořadatele a takové Výhry nebudou zařazeny zpět do Soutěže.

Jestliže výherce Výhru odmítne, právo výherce na Výhru a jeho účast v Soutěži zanikají. Právo na Výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Pořadatel. Nárok na Výhru výherce také zaniká v případě, kdy se nepodaří výherce zastihnout, sjednat s ním čas předání, datum předání nebo se výherce na dané místo nedostaví.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou Výhru než tu, která mu byla předána.

 

8. Seznam partnerů Soutěže

Generální partner Soutěže

LEDVANCE s.r.o.

 

Partneři Soutěže

ABB s.r.o.
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
EMOS spol. s r.o.

ESTA, spol. s r.o.

HAKEL spol. s r.o.
KOPOS KOLÍN a.s.
OBO BETTERMANN s.r.o.
Schneider Electric CZ, s.r.o.
TOP servis spol. s r.o.
TREVOS, a.s.

WAGO-Elektro spol. s r.o.

 

9. Dodržení podmínek

Soutěžní karta neplatí, byla-li jakkoliv znehodnocena (popsána, natržena, popálena apod.) nebo byla-li získána podvodným způsobem, v rozporu s Podmínky této Soutěže.

 

10. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící souhlas s Podmínky Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži ani Dárky či Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 

11. Daňové povinnosti související s marketingovou soutěží, v souvislosti se zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

Osvobození od daně na straně výherce podnikající i nepodnikající fyzické osoby u Výher s hodnotou do 10 000 Kč: Od daně z příjmů jsou osvobozeny, dle § 4 odst. 1) písm. f) bod. 3 ZDP, ceny z veřejné soutěže, z marketingové soutěže nebo z marketingového slosování, ceny ze sportovní soutěže, s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnosti podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč (bez DPH či včetně DPH dle toho, zda je výhercem plátce DPH či nikoliv).

Zdanění Výhry s hodnotou nad 10 000 Kč u podnikající fyzické osoby: Podnikající fyzická osoba je povinna zdanit Výhru v rámci svého daňového přiznání v části týkající se příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (dílčí základ daně dle § 7 ZDP).

Zdanění Výhry s hodnotou převyšující 10 000 Kč (včetně DPH) u nepodnikající fyzické osoby: Daň je povinen odvést Pořadatel Soutěže, dle § 38d ZDP, a to formou srážkové daně ve výši 15% dle § 36 odst. 2) písm. i) ZDP.

Zdanění u právnické osoby: Jedná se vždy o zdanitelný výnos – součást základu daně z příjmů na straně příjemce.

 

Pořadatel nenese žádné povinnosti týkající se daňových povinností, které ze zákona vznikají výhercům.

 

12. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených Podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Osoba nesplňující Podmínky účasti v Soutěži nebo jednající
v rozporu s Podmínky nebude do Soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že tato osoba se
i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na Výhru či Dárek.

Soutěžící může být také vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry, Dárku či soutěžní karty, případně jednání, které není fair play.

Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže.

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů na soutěžní kartě a případné soutěžní karty nesplňující stanovené Podmínky ze Soutěže vyřadit.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Podmínky Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.elkov.cz.

Výhry a Dárky nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné dárky. Účast v Soutěži ani Výhry nebo Dárky není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Dárky či Výhry dárkami a výhrami jiného typu v odpovídající hodnotě.

Pořadatel nemá povinnost informovat Soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v Soutěži pro nesplnění Podmínek Soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v Soutěži.

Úplné Podmínky Soutěže a další informace o Soutěži jsou po dobu konání Soutěže
k dispozici na internetových stránkách www.elkov.cz/soutez.

 

13. Ostatní významné skutečnosti soutěže

Pořadatel neodpovídá za včasnost doručování jakýchkoliv zpráv Soutěžícím v souvislosti
s touto Soutěží, tato odpovědnost je výlučně na osobách, kterým byly takové zprávy
k doručení předány. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti
s užíváním Dárků či Výher. Soutěžící berou na vědomí informaci Pořadatele, že vyobrazení Dárků a Výher na všech materiálech, které budou v souvislosti s touto Soutěží vyrobeny či použity, tedy zejména na materiálech reklamních jako jsou billboardy, letáky, plakáty, samolepky vyobrazení na webové stránce, sociálních sítí Pořadatele apod. nemusí věrně zobrazovat skutečnou podobu Dárků nebo Výhry.

 

 

V Brně, dne 20. května 2019