Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Výstřižek.JPG

 

 

Tyto modely můžete získat

 

 

auticka.JPG

 

Partnery soutěže a ceny jsou zde

 

ceny.JPG

 

 

 

 

Podmínky marketingové soutěže „ANGLIČÁKY PRO ELKOVÁKY“

(dále jen „Podmínky“)

 

Tento dokument upravuje pravidla marketingové soutěže „ANGLIČÁKY PRO ELKOVÁKY“. Tento dokument je jediným dokumentem, který závazně, konečně a úplně upravuje pravidla uvedené marketingové soutěže.

 

1. Pořadatel a organizátor marketingové soutěže

Pořadatelem a organizátorem marketingové soutěže je společnost ELKOV elektro a.s., se sídlem Brno, Kšírova 701/255, PSČ 619 00, IČ: 26279690, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl B, vložka 3718 (dále jen „Pořadatel“).

 

2. Název marketingové soutěže

Název marketingové soutěže (dále jen „Soutěž“) je „ANGLIČÁKY PRO ELKOVÁKY“.

 

3. Doba trvání soutěže

Soutěž je určena pro zákazníky Pořadatele, a to po dobu konání Soutěže, což je
od 15. 5. 2018 do vyčerpání dárků, nejpozději však do 12. 7. 2018. Losování hodnotných cen proběhne 19. 7. 2018.

 

4. Místo konání Soutěže

Místem konání Soutěže je území celé České republiky.

 

5. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže se může stát každý zákazník Pořadatele, starší 18 let, s trvalým pobytem na území České republiky, který splní Podmínky účasti v Soutěži (dále jen „Soutěžící“ nebo „Zákazník“).
Účast v Soutěži je dobrovolná. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k Pořadateli a jejich rodinní příslušníci, dále osoby jim blízké dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, či osoby přímo či nepřímo spolupracující na Soutěži. V případě, že se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem Pořadatele, nebo osoba jí blízká, výhra se této osobě nepředá. Z účasti v Soutěži jsou vyloučeny osoby a firmy, které mají vůči Pořadateli závazky po lhůtě splatnosti.

Výhercem Soutěže může být pouze ten Soutěžící, který řádně splní všechny Podmínky této Soutěže a splní kritéria pro výherce.

6. Pravidla soutěže

Soutěžící, který v době trvání soutěže prokazatelně uskuteční na kterémkoli prodejním místě Provozovatele, uvedeného na webu www.elkov.cz (dále jen jako „Soutěžní místo“)  jednorázový nákup zboží partnerů Soutěže, uvedených v bodě 8, v hodnotě nad 4 000 Kč bez DPH, tzn. ke každému dodacímu listu nad 4 000 Kč bez DPH, získá model autíčka (dále jen jako „Dárek“).

Soutěžící, který v době trvání Soutěže prokazatelně uskuteční na Soutěžním místě jednorázový nákup zboží partnerů Soutěže, uvedených v bodě 8, v hodnotě nad 8 000 Kč bez DPH, tzn. ke každému dodacímu listu nad 8 000 Kč bez DPH, získá retro model autíčka (dále jen jako „Retro dárek“).

Zboží partnerů Soutěže lze v soutěžním nákupu kombinovat.

Dárek a Retro dárek nelze získat k objednávkám přes e-shop Pořadatele. Soutěž je platná pouze pro osobní odběr zboží na Soutěžním místě. Akce se vztahuje pouze na objednávky vytvořené v akčních dnech Soutěže (v úterý a ve čtvrtek) v době trvání Soutěže (viz bod 3).

Dárek a Retro dárek může Zákazník získat pouze v předem dané dny v době trvání Soutěže a to každé úterý a čtvrtek v měsíci. V době státních svátků není možné získat Dárek nebo Retro dárek.

Jeden Zákazník může získat pouze jeden Dárek nebo jeden Retro dárek za jeden pracovní den.

V Soutěži budou uděleny tyto Dárky (počet a druh):

• 130 ks Model Škoda Octavia II Combi (2004), 1:43, červená corrida uni
• 150 ks Model Škoda Fabia II (2006), 1:43, stříbrná brilliant metalíza
• 150 ks Model Škoda Superb II (2008), 1:43, modrá storm metalíza
• 130 ks Model Škoda Octavia III (2012), 1:43, modrá lava metalíza
• 130 ks Model Škoda Octavia III (2012), 1:43, béžová cappuccino metalíza
• 150 ks Model Škoda Rapid Spaceback (2013), 1:43, hnědá topaz metalíza
• 140 ks Model Škoda Joyster Concept (2006), 1:43, žlutá metalíza
• 152 ks Model Škoda Fabia II S2000 (2009), 1:43, valašská rally 2010 #4

 
V Soutěži budou uděleny tyto Retro dárky (počet a druh):

• 170 ks Model Škoda 110L (1973), 1:43, červená rubínová
• 170 ks Model Škoda 1000MB (1964), 1:43, modrá světlá
• 140 ks Model Škoda 110R Coupé (1980), 1:43, oranžová
• 170 ks Model Škoda 120L (1984), 1:43, bílá ledová
• 112 ks Model Škoda 1203 (1974), 1:43, zelená střední
• 110 ks Model Škoda Felicia Roadster (1963), 1:43, tyrkysová

 
Za odevzdání soutěžní karty, kterou Zákazník získá společně k Dárku nebo Retro dárku, má Zákazník nárok se zúčastnit Soutěže o hodnotné ceny, dle bodu 7.

 

7. Soutěž o hodnotné ceny

Soutěžící se může zapojit do Soutěže o hodnotné ceny (dále jen „Hodnotná cena“ nebo „Výhra“), pokud splní následující podmínky:

 - Soutěžící musí na soutěžní kartu čitelně vyplnit hůlkovým písmem všechny předepsané osobní údaje (jméno, příjmení, firma, adresa, telefon, e-mail),
- Soutěžící musí na soutěžní kartě správně zodpovědět kvízovou otázku, která zní:
Jak se jmenuje divize ELKOVu zaměřená na nářadí?“. Soutěžící svou odpověď vybírá z nabízených variant: a) ELKOV SERVIS, b) ELKOV lighting, c) SERVIS MAXI,
- Soutěžící předá řádně vyplněnou soutěžní kartu obsluze Pořadatele, která ji vhodí do označeného boxu, k tomu určenému, umístěného ve všech Soutěžních místech Pořadatele.

 

Hodnotné ceny:

1. místo: Apple MacBook Air 13, 128 GB, stříbrný
2. - 7. místo: Apple iPad 32 GB, WIFI, 2017, šedý + Guitar Hero Live pro iOS
8. - 11. místo: Dárkový poukaz na trénink Škola smyku – Polygon Brno - kurz „INTENSIV“
12. - 31. místo: Městský batoh ŠKODA RS originál, černý
32. - 50. místo: Dárkové poukazy Auto Kelly v hodnotě 500 Kč


Výherci výše uvedených Hodnotných cen budou určení losováním, a to ze všech Soutěžících, kteří se zapojili řádně do Soutěže. Losování Výherců se uskuteční dne 19. 7. 2018 a to zástupcem Pořadatele Soutěže v jeho sídle, za přítomnosti dalších minimálně dvou zaměstnanců Pořadatele. Losovány budou Výhry v pořadí od nejhodnotnějších.

 
Výherci budou o své Výhře informováni telefonicky nebo prostřednictvím e-mailu nebo SMS zprávy.

 

Výherní listina s vylosovanými výherci bude vyvěšena na stránkách www.elkov.cz/soutez.

Předání Výher bude probíhat do 30 dnů od vyhlášení výherců, nejpozději však do 30. 9. 2018. Výhry budou předávány na Soutěžních místech Pořadatele a v termínu dle domluvy s výhercem.

 
Veškeré nevyzvednuté Výhry do 60 dnů po oznámení Výhry výhercům propadají ve prospěch Pořadatele a takové Výhry nebudou zařazeny zpět do Soutěže.

Jestliže výherce Výhru odmítne, právo výherce na Výhru a jeho účast v Soutěži zanikají. Právo na Výhru zaniká též výherci, jehož z účasti na Soutěži vyloučil Pořadatel. Nárok na Výhru výherce také zaniká v případě, kdy se nepodaří výherce zastihnout, sjednat s ním čas předání, datum předání nebo se výherce na dané místo nedostaví.

Soutěžící nemůže nárokovat jinou Výhru než tu, která mu byla předána.

 


8. Seznam partnerů Soutěže

ABB s.r.o.
ARKYS, s.r.o.
Eaton Elektrotechnika s.r.o.
EMOS spol. s r.o.
Hager Electro s.r.o.
KOPOS KOLÍN a.s.
LEDVANCE s.r.o.
OBO BETTERMANN s.r.o.
OEZ s.r.o.
Schneider Electric CZ, s.r.o.
TOP servis spol. s r.o.
TREVOS, a.s.

 

9. Dodržení podmínek

Soutěžní karta neplatí, byla-li jakkoliv znehodnocena (popsána, natržena, popálena apod.) nebo byla-li získána podvodným způsobem, v rozporu s Podmínky této Soutěže.

 

10. Zpracování osobních údajů, obchodní sdělení

Účastí v Soutěži projevuje každý Soutěžící souhlas s Podmínky Soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Účast v Soutěži ani Dárky, Retro dárky či Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

 

11. Daňové povinnosti související s marketingovou soutěží, v souvislosti se zákonem číslo 586/1992 Sb., o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“)

 
Osvobození od daně na straně výherce podnikající i nepodnikající fyzické osoby u Výher s hodnotou do 10 000 Kč: Od daně z příjmů jsou osvobozeny, dle § 4 odst. 1) písm. f) bod. 3 ZDP, ceny z veřejné soutěže, z marketingové soutěže nebo z marketingového slosování, ceny ze sportovní soutěže, s výjimkou ceny ze sportovní soutěže u poplatníků, u nichž je sportovní činnosti podnikáním, a to v hodnotě nepřevyšující 10 000 Kč (bez DPH či včetně DPH dle toho, zda je výhercem plátce DPH či nikoliv).

Zdanění Výhry s hodnotou nad 10 000 Kč u podnikající fyzické osoby: Podnikající fyzická osoba je povinna zdanit Výhru v rámci svého daňového přiznání v části týkající se příjmů ze samostatné výdělečné činnosti (dílčí základ daně dle § 7 ZDP).

Zdanění Výhry s hodnotou převyšující 10 000 Kč (včetně DPH) u nepodnikající fyzické osoby: Daň je povinen odvést Pořadatel Soutěže, dle § 38d ZDP, a to formou srážkové daně ve výši 15% dle § 36 odst. 2) písm. i) ZDP.

Zdanění u právnické osoby: Jedná se vždy o zdanitelný výnos – součást základu daně z příjmů na straně příjemce.

 

Pořadatel nenese žádné povinnosti týkající se daňových povinností, které ze zákona vznikají výhercům.

 

12. Práva a povinnosti Pořadatele

Pořadatel má právo výsledného posouzení splnění stanovených Podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími. Osoba nesplňující Podmínky účasti v Soutěži nebo jednající v rozporu s Podmínky nebude do Soutěže zařazena. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá nárok na Výhru, Dárek či Retro dárek.


Soutěžící může být také vyloučen v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého ze Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry, Dárku, Retro dárku či soutěžní karty, případně jednání, které není fair play.


Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této Soutěže.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo s konečnou platností rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů na soutěžní kartě a případné soutěžní karty nesplňující stanovené Podmínky ze Soutěže vyřadit.

 

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit tyto Podmínky Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit, změnit nebo zrušit, a to bez udání důvodů a stanovení náhrady. Takové rozhodnutí je účinné ode dne jeho uveřejnění na internetových stránkách www.elkov.cz.

 

Výhry, Dárky a Retro dárky nelze vyplatit v hotovosti, popřípadě je vyměnit za jiné dárky. Účast v Soutěži ani Výhry, Dárky nebo Retro dárky není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Dárky, Retro dárky či Výhry dárkami a výhrami jiného typu v odpovídající hodnotě.

 

Pořadatel nemá povinnost informovat Soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v Soutěži pro nesplnění Podmínek Soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v Soutěži.

 

Úplné Podmínky Soutěže a další informace o Soutěži jsou po dobu konání Soutěže k dispozici na internetových stránkách www.elkov.cz/soutez.

 

13. Ostatní významné skutečnosti soutěže

Pořadatel neodpovídá za včasnost doručování jakýchkoliv zpráv Soutěžícím v souvislosti s touto Soutěží, tato odpovědnost je výlučně na osobách, kterým byly takové zprávy k doručení předány. Pořadatel Soutěže nenese žádnou odpovědnost v souvislosti s užíváním Dárků či Výher. Soutěžící berou na vědomí informaci Pořadatele, že vyobrazení Dárků, Retro dárků a Výher na všech materiálech, které budou v souvislosti s touto Soutěží vyrobeny či použity, tedy zejména na materiálech reklamních jako jsou billboardy, letáky, plakáty, samolepky vyobrazení na webové stránce, sociálních sítí Pořadatele apod. nemusí věrně zobrazovat skutečnou podobu Dárků, Retro dárků nebo Výhry.

 

 

V Brně, dne 15. května 2018

 

 

Soutěž autíčka