Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Podmínky členství

věrnostního programu

Velmi si vážíme přízně stálých zákazníků, kteří u nás pravidelně a opakovaně nakupují a proto jsme pro ně připravili věrnostní program Klub ELKOV.

Věrnostní program Klub ELKOV je projektem firmy ELKOV elektro a.s. Díky němu můžete získat za nákup vybraných produktů benefity ve formě dárkových poukázek.

Věrnostní program je určen fyzickým osobám, montážním, elektromontážním a výrobním firmám, které se zaregistrují do věrnostního programu společnosti ELKOV elektro a.s. a vysloví souhlas s jeho podmínkami.

Registrace a členství v Klubu ELKOV

Členství v Klubu ELKOV je bezplatné. Podmínkou členství je vlastnictví partnerské karty, která opravňuje k odběru zboží.

V případě, že vlastníte partnerskou kartu, stačí vyplnit jednoduchý registrační formulář, který naleznete v sekci Registrace. Vyplněný formulář odešlete e-mailem na adresu klubelkov@elkov.cz. Registrace bude zpracována a do 7 pracovních dnů od přijetí řádně vyplněného registračního formuláře Vám bude zasláno heslo pro přihlášení do Věrnostního programu. V sekci Věrnostního programu naleznete všechny produkty, které jsou v něm zahrnuty, a také zde zjistíte stav Vašeho bodového konta.

V případě, že nevlastníte partnerskou kartu, vyplníte jednoduchý formulář pro zřízení partnerské karty dle podmínek uvedených na formuláři. K využívání partnerské karty je nutný souhlas jednatele. Formulář naleznete v sekci Registrace nebo jej získáte na všech pobočkách společnosti. Podepsaný a řádně vyplněný formulář zašlete nebo předáte na jakékoliv pobočce ELKOV elektro a.s.

Jakmile obdržíme řádně vyplněný formulář, vystavíme Vám partnerskou kartu. Každá karta má své identifikační číslo a je na jméno.

Poté následuje vyplnění žádosti o Věrnostní program. Formulář naleznete v sekci Registrace, který vyplníte a odeštlete odešlete e-mailem na adresu klubelkov@elkov.cz. Registrace bude zpracována a do max. 7 pracovních dnů od přijetí řádně vyplněného registračního formuláře Vám bude zasláno heslo pro přihlášení do Věrnostního programu, kde naleznete všechny produkty, které jsou zahrnuty do Věrnostního programu a také zde zjistíte stav Vašeho bodového konta.

Sbírání bonusových bodů

Každý produkt Věrnostního programu má přiřazený příslušný počet bodů. Hodnotu získaného bodu za zboží zjistíte na internetových stránkách www.elkov.cz v sekci Klientská zóna/Věrnostní program. Bonusové body jsou načítány z faktur vystavených od data potvrzení registrace zákazníka do Věrnostního programu.

Hodnota 1 bodu je 1 Kč (př. 100 b. = 100 Kč)

Při zahájení nákupu je nutné nahlásit číslo své partnerské karty, na kterou budou načítány bonusové body. V případě, že zasíláte objednávku prostřednictvím e-mailu, uveďte v něm Vaše číslo partnerské karty, abychom Vám mohli při fakturaci načíst body. Pokud objednáváte zboží přes náš e-shop, napište číslo karty do kolonky „Číslo bonus karty“.

Odměna

Vybranou odměnu si můžete vybrat a následně objednat v sekci věrnostní program více zde:  https://eshop.elkov.cz/. Jiný způsob objednání není možný. Vyplněním objednávky dojde k odečtení příslušného počtu bodů z konta účastníka. Dárkové poukazy budou zasílány do max. 3 týdnů od přijetí objednávky. V době vydávání dárkové poukázky nesmí mít zákazník vůči firmě ELKOV elektro a.s. pohledávky po splatnosti.

Prémiové body

ELKOV elektro a.s. si vyhrazuje právo udělení prémiových bonusových bodů v rámci věrnostního programu. Taktéž si vyhrazuje právo omezit udělování bodů, např. při mimořádných slevových akcích přesahujících běžné zvýhodnění v rámci akční ceny.
O možnosti získání prémiových bodů bude zákazník informován na webových stránkách případně prostřednictvím e-mailové zprávy.

Čerpání bodů

Vybraná odměna bude účastníkovi věrnostního programu zaslána na vybranou pobočku na základě objednávky. Jiný způsob objednání není možný. Vyplněním objednávky dojde k odečtení příslušného počtu bodů z konta účastníka.
Po odes­lání vyplněné objednávky obdrží účastník potvrzení o přijetí objednávky. Dárkové poukazy budou odeslány nejpozději do 4 týdnů od přijetí objednávky na adresu uvedenou v registračním formuláři. 

Vybraná odměna může být předána také osobně obchodním zástupcem společnosti ELKOV elektro a.s. Každé osobní předání musí být písemně potvrzeno předávacím protokolem doručovaném spolu s odměnou.

Podmínky pro čerpání bodů

V době vydávání dárkového poukazu nesmí mít zákazník vůči firmě ELKOV elektro a.s. pohledávky po lhůtě splatnosti.

Platnost bodů

Body nasbírané k 31. 12. aktuálního roku musí být k 31. 1. následujícího roku vyčerpány. Nevyčerpané body, staršího data než 31. 12 aktuálního roku, budou k 1. 2. následujícího roku z účtu automaticky smazány.  Objednávky z věrnostního programu budou vyřízeny pouze do 10.12. aktuálního roku.

Trvání věrnostního programu

Doba trvání věrnostního programu není časově omezena.

Ochrana osobních údajů

Účastník věrnostního programu Klub ELKOV uděluje vstupem do programu společnosti ELKOV elektro a.s. souhlas ke zpracování svých osobních údajů k marketingovým a stati­stickým účelům. Zpracovávání osobních dat a jejich ochrana se řídí zákonem č. 101/2000 Sb. o Ochraně osobních údajů v platném znění a data jsou pořizována výhradně za účelem nabízení výrobků a služeb a zasílání informací o marketingových akcích společnosti ELKOV elektro a.s.

ELKOV elektro a.s. odpovídá za bezpečnost osobních údajů. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Každý člen klubu je v případě, že dojde ke změně jeho osobních údajů, povinen jakoukoliv změnu provést a aktualizovat. Za prodloužení dodací lhůty způsobené nesprávně uvedenou adresou nebo opožděnou informací o změně adresy nenese společnost ELKOV elektro a.s. odpovědnost.

Závěrečná ustanovení

Společnost ELKOV elektro a.s. si vyhrazuje právo na změnu podmínek věrnostního programu. Zároveň se zavazuje o veškerých změnách pravidel informovat na svých internetových stránkách v sekci věrnostního programu. Účast ve věrnostním pro­gramu nelze nárokovat. Účastník věrnostního programu uděluje vstupem do programu souhlas se zasíláním akčních nabídek a jiných propagačních materiálů firmy ELKOV elektro a.s.

Body připsané na osobní konto člena Klubu ELKOV jsou nepřevoditelné na třetí osobu.

Veškeré výhody poskytované v rámci klubu jsou právně nevymahatelné.

Společnost ELKOV elektro a. s. si také vyhrazuje právo kdykoliv ukončit věrnostní program Klubu ELKOV. Datum ukončení věrnostního programu klubu vyhlásí ELKOV elektro a.s. na internetové stránce www.elkov.cz a také rozešle informaci každému členovi klubu minimálně 1 kalendářní měsíc předem. Po datu ukončení programu nebudou na bodové účty dále připisovány body za nákup zboží. V případě ukončení věrnostního programu je nutné, aby členové klubu uplatnili body do 2 měsíců od data ukončení činnosti klubu, jinak získané body pozbývají platnosti.

Z účasti ve věrnostním programu jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti ELKOV elektro a.s.

Tato pravidla nabývají platnosti a účinnosti dnem 15.4.2014. Realizace programu podle výše uvedených pravidel bude probíhat v souladu s interním předpisem provozovatele.

 

Úplné znění souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Úplné znění souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

Kontakt

Kšírova 701/255, 619 00 Brno
mobil: +420 725 653 316
e-mail: klubelkov@elkov.cz

*Společnost ELKOV elektro a.s. si vyhrazuje právo nezařadit zákazníka do bonusového programu. Na účast v bo­nusovém programu ELKOV klub není právní nárok.