Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Protikorupční program skupiny MV elektro s.r.o.

Korupce je pro účel protikorupčního programu skupiny MV elektro s.r.o., IČ: 020 16 079, (dále jen skupina MV elektro) definována jako jednání, při kterém dochází ke zneužití postavení nebo funkce k osobnímu prospěchu v rozporu s právním řádem, etickými pravidly a na úkor organizací, v nichž (nebo pro které) ten, kdo se korupce dopouští, působí.

Neetické jednání je pro účel etického kodexu skupiny MV elektro definováno jako jednání, které je v rozporu s etickým kodexem přijatým společností.

Skupina MV elektro se rozhodla přistoupit k protikorupčnímu programu, jehož účelem je:

a) minimalizovat korupční rizika v obchodní činnosti skupiny MV elektro,

b) preventivně působit proti korupčním rizikům uvnitř skupiny MV elektro a jednotlivých společností při zajišťování produktů a služeb pro společnost,

c) jako významná obchodní skupina na obchodním trhu dávat i příklad, jak v prevenci korupce a neetického jednání postupovat.

Protikorupční program skupiny MV elektro se skládá z:

  • etického kodexu zaměstnanců skupiny MV elektro,
  • definice neetického chování,
  • zajištění etického chování a protikorupčního jednání podáváním podnětů na korupční či neetické jednání ve skupině MV elektro,
  • souboru procesů a opatření k vyhodnocování korupčních rizik podle činností podniku, skupin zaměstnanců či odlišností trhů, na kterých skupina MV elektro působí.

Protikorupční program se týká celé skupiny MV elektro, do které patří následující společnosti:

  • ELKOV elektro a.s., IČ: 262 79 690,
  • ELMO elektro a.s., IČ: 607 30 170,
  • myLIGHT s.r.o., IČ: 020 25 850,

Protikorupční program skupiny MV elektro je účinný od 01.05.2018, je k dispozici nejen zaměstnancům jednotlivých společností, ale je přístupný a využitelný širokou veřejností, a to vč. dodavatelů, dealerů, zákazníků, médií a představitelů veřejné správy v ČR i na všech dalších trzích, kde skupina MV elektro působí a jednotlivými součástmi tohoto programu jsou. Jednotlivými oddíly Protikorupčního programu jsou:

I.         Etický kodex, jehož součástí je protikorupční politika

II.        Definice neetického chování

III.      Zajištění etického chování a protikorupčního jednání

 

V Brně dne 1. 5. 2018                                                                   

jednatel:  Michal Vodička

MV elektro s.r.o.