Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Nová norma EU pro kabely

Začala platit nová norma EU pro kabely

 

Nová koordinovaná norma EU byla vydána v roce 2015 a stane se povinnou 1. července 2017. Tato norma je začleněna do CPR a týká se požární klasifikace a zkušebních metod pro kabely používané v budovách.

Evropské nařízení o stavebních výrobcích (CPR) si klade za cíl zajistit spolehlivé informace o vlastnostech výrobků používaných v budovách (podlahy, stropy a obklady). Toho se dosahuje harmonizováním pravidel pro zkoušení a klasifikaci stavebních výrobků.

Společná klasifikace požárních vlastností

Požární vlastnosti stavebních výrobků jsou důležité pro požární bezpečnost, proto EU sjednocuje zkušební metody pro kabely používané v budovách. Nová norma EN 50575 se vztahuje na silové, telekomunikační a sdělovací kabelypro trvalé instalace v budovách.

Povinné značení CE

povinné označení CEOznačení CE bude pro kabely podléhající této normě povinné. Všechny národní normy, které jsou v rozporu s novou normou, přestanou platit.

Přechod na novou společnou normu a povinné značení CE probíhá v době od 1. července 2016 do 1. července 2017. Během přechodu na novou normu je možné kupovat kabely, které byly zkoušené podle nové i dřívější normy. Po 1. červenci 2017 bude nová norma povinná.

Podmínky pro označení CE

Výrobci, kteří chtějí označit své výrobky CE, musí vypracovat Prohlášení o vlastnostech (DoP). Vypracováním DoP výrobce garantuje, že výrobek plní požadavky v normě.

Označení je ovšem povinnost výrobce. Montážní technici si musí pouze zkontrolovat, zda je konkrétní výrobek označený jako CE.

Nové požární třídy pro kabely

Dřívější požární třídy pro kabely jsou nahrazeny novými klasifikacemi podle normy EN 50575. EN 50575 spojuje normy pro zkoušení několika parametrů, což znamená, že kabely budou zkoušeny na energetický obsah, šíření ohně, kouř, kyselost, sálání tepla a tvorbu kapiček (hořících kapiček z plastů, které šíří oheň).

Existuje sedm nových tříd: Aca, B1ca, B2ca, Cca, Dca, Eca a Fca.

Třída Vysvětlení
Aca platí pro nehořlavé výrobky, jako jsou kabely s keramickou izolací
B1ca představuje vrcholnou třídu z pohledu hořlavosti kabelů
B2ca, Cca odpovídá kabelům, které mohou přispívat k určitému šíření požáru
Dc odpovídá požárním vlastnostem, jaké má normální dřevo
Eca je vytvořena pro kabely, které zpomalují šíření plamene při malých požárech, ale pro které nebyla stanovena tvorba tepla a kouře
Fca znamená, že nebyly určeny žádné požární vlastnosti

 

 

 

 

 

Koho se nová norma týká?

 Architektů a projektantů

Stavební inženýři, architekti a projektanti musí znát novou normu, aby mohli vybrat správný kabel pro příslušnou třídu stavby.

Velkoobchodníků

Díky znalosti normy, může velkoobchod lépe zvolit sortiment. Pozor: Velkoobchodník je považován za výrobce v případech, kdy bude jako první uvádět neevropské výrobky na trh. V takovém případě ručí za označení výrobků v souladu s normou.

Montážních firem

Montážní firmy musí znát tuto změnu a volit správné kabely na základě specifikací, výkresů či podobné dokumentace. Důležité je zkontrolovat, zda má kabel označení CE a správnou požární třídu.