Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Monitorovací relé teploty Siemens SIRIUS 3RS2

Monitorovací relé teploty SIRIUS 3RS2 nabízí více funkcí a zabírají méně místa v rozvaděči

 • vhodné pro měření a monitorování teploty plynů, tekutin a pevných látek
  v průmyslových odvětvích a v technologiích budov
 • úspora místa v rozvaděči – poloviční šířka přístroje oproti předchůdci
 • multifunkční provedení snižuje počet přístrojů, zjednodušuje výběr
  a projektování
 • bezpečný provoz tepelných zdrojů jako např. hořáků a pecí

Inovovaná monitorovací relé SIRIUS 3RS2 pro jednoduché měření teploty nebo monitorování nastavitelných mezních hodnot teploty zajistí spolehlivou ochranu strojů
a zařízení. Externí snímač teploty je připojen k vyhodnocovací jednotce, která porovnává aktuální hodnotu teploty s žádanou hodnotou nebo s nastavenými mezními hodnotami
a podle toho spíná výstupní reléové kontakty. Na displeji přístroje se zobrazují okamžité měřené hodnoty nebo souhrnná diagnostická hlášení.

Banner_SP_SIRIUS_3RS2_CZ_1440x600.jpg

Připojit lze všechny běžné snímače teploty jako např. Pt100, Pt1000, termočlánky, KTY nebo termistory NTC. SIRIUS 3RS25 je monitorovací relé teploty s analogovým nastavením potenciometry a DIP přepínači na čelním panelu. Slouží k připojení jednoho snímače teploty a nastavení jedné mezní hodnoty teploty.

Monitorovací relé teploty SIRIUS 3RS26 a 3RS28 s digitálním nastavením na LCD displeji se dají použít také v bezpečnostních aplikacích až do SIL 1 / PL c , např. k monitorování teploty pecí a hořáků. Přístroj 3RS28 je navíc vybaven komunikačním rozhraním IO-Link pro další zpracování naměřené hodnoty v PLC s IO-Link Masterem.

K rozšiřovacímu modulu 3RS29 se dají připojit další dva odporové snímače teploty a jeden snímač teploty v prostředí s nebezpečím výbuchu k analogovému vstupu 4 až 20 mA. O propojení rozšiřovacího modulu s vyhodnocovací jednotkou se postará infračervené rozhraní certifikované podle požadavků SIL 1. Monitorovací relé s digitálním nastavením mají certifikaci SIL 1, popř. PL c ve smyslu ČSN EN 61508/62061, popř. ČSN EN ISO 13849 a lze je použít pro funkci teplotních omezovačů systémů tepelných zdrojů podle ČSN EN 14597 a pro elektrická zařízení kotlů podle ČSN EN 50156.

Typické aplikace

Analogové multifunkční relé 3RS25.png

 • ochrana motorů a transformátorů proti přetížení
 • monitorování rozsahu pracovní teploty v rozvaděči
 • jednoduché 2- nebo 3stavové řízení teploty, popř. chlazení
 • řízení topných a klimatizačních jednotek, solárních kolektorů, tepelných čerpadel nebo systémů pro dodávku teplé vody
 • monitorování chladicích kapalin a maziv strojních zařízení

Výhody v kostce

 • připojení několika druhů snímačů teploty
 • kompaktní provedení šetří místo
 • snadné nastavení několika parametrů na čelním panelu přístroje
 • certifikace ATEX podle ČSN EN 50495: bezpečná funkce zařízení v prostředí s nebezpečím výbuchu
 • certifikace SIL 1 / PL c pro teplotní omezovače systémů tepelných zdrojů ve smyslu ČSN EN 14597 a pro elektrická zařízení kotlů podle ČSN EN 50156

Monitorovací relé SIRIUS – komplexní portfolio pro vaše aplikace

Analogové multifunkční relé 3RS25

 • parametrizace DIP přepínači a potenciometry
 • 1 snímač Pt100 nebo termočlánek typu J, K
 • hlídání horní nebo dolní mezní hodnoty

Digitální relé 3RS26

 • 1 snímač, všechny běžné typy senzorů (Pt100/1000/KTY, termočlánky)
 • hlídání pásma, horní anebo dolní mezní hodnoty
 • bezpečnost SIL 1 / PL c pro pece a hořáky
 • barevně podsvícený displej, funkce učení, eco režim, kalibrace a další

Digitální relé 3RS28 s rozhraním IO-Link

Rozšiřující modul 3RS29 pro digitálního relé 3RS26_3RS28.JPG

 • stejná funkcionalita jako 3RS26
 • IO-Link komunikace pro posílání dat do PLC nebo cloudu
 • rychlá parametrizace díky kopírování parametrů
 • funkce monitorování také samostatně bez komunikace IO-Link

Příklad použití

Digitální relé jako jednoduchý 3stavový regulátor topení a chlazení s výstrahou funguje na jednoduchém principu. Jestliže hodnota regulované teploty klesne pod nastavenou dolní mezní hodnotu, zapne se topení. Pokud teplota překročí nastavenou horní mezní hodnotu, spustí se chlazení.

Rozšiřující modul 3RS29 pro digitálního relé 3RS26/3RS28

 • připojení dalších dvou odporových snímačů teploty
 • analogový vstup 4 až 20 mA
 • certifikace ATEX při použití analogového vstupu
 • bezdrátové propojení s vyhodnocovací jednotkou pomocí infračerveného rozhraní s certifikací SIL 1

Více informací na: siemens.com/monitorovací-relé