Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Dotační programy

 

V rámci procesu hodnocení nám byla poskytnuta finanční podpora EU a náš projekt CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0004565 pod názvem „Společně k cíli“ je podpořen. Doba realizace je stanovena od 1. 3. 2017 – 28. 2. 2019. Do projektu je zapojen partner EP Servis s.r.o.

Cílem projektu je realizace vzdělávacích aktivit směřujících ke zvýšení kvalifikace a odbornosti našich zaměstnanců.

Do projektu bude zapojeno celkem 131 zaměstnanců žadatele (125 os.) a partnera (6 os.). Počet osob zapojených do projektu (podpořených osob):

  • celkem 131 osob - zaměstnanců

 

Elkov elektro (žadatel)

  • počet zapojených osob - 125
  • předpokládaný počet účastníků - 109
  • předpokládaný počet účastníků 54+ věku - 19

 

EP Servis (partner)

  • počet zapojených osob - 6
  • předpokládaný počet účastníků - 6
  • předpokládaný počet účastníků 54+ věku - 0

 

Zapojeni zaměstnanci se budou účastnit vzdělávacích kurzů z těchto oblastí:

-        Obecné IT

-        Specializované IT

-        Měkké a manažerské dovednosti

-        Účetní, ekonomické a právní kurzy

 

Projekt vychází z provedené analýzy potřeby v oblasti rozvoje zaměstnanců a vzdělávacího plánu, jenž definuje vhodná školení na 2 roky.

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti. 

 

 

Logo OPZ barevné.jpg         Logo OPZ černobílé.jpg