Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Slovník pojmů

ASYNCHRONNÍ ELEKTROMOTOR

Je točivý elektrický stroj pracující na střídavý proud. Jedná se o základní součást většiny pohonů.

BEZHALOGENOVÉ VODIČE

Vodiče s plastovou krycí izolací z bezhalogenového PVC, nízkodýmivé s vyšší tepelnou odolností do 90 °C.

BUS

Systémová sběrnice používaná pro obousměrnou komunikaci mezi jednotlivými prvky systémů EZS. Každý systém používá svůj typ kódování a také má daný počet vodičů, po kterých komunikuje.

BUŽÍRKY

Plastová krycí izolace na kabelu či drátu.

BYTOVÉ TERMOSTATY

Bytový termostat je zařízení, které v pokoji či celém domě udržuje stálou teplotu.

DISTRIBUČNÍ ROZVADĚČE

Slouží k přenosu i distribuci elektrické energie v budovách.

DOUTNAVKY

Zpravidla se jedná o skleněnou baňku naplněnou plynem (neon, argon, helium) se dvěmi elektrodami, mezi nimiž vzniká výboj. Používá se například ve zkoušečkách napětí či jako světelný zdroj.

FLEXIBILNÍ KABELY

Kabely s malým poloměrem ohybu, jsou odolné při opakovaném ohýbání, používají se na pohyblivých součástech strojů a zařízení.

HALOGENOVÉ VANY

Venkovní halogenová svítidla s vysokou svítivostí.

INDUKČNÍ ČIDLA

Měří či kontrolují procesy a stavy, využívají se v automatizovaných procesech, v zařízeních a strojích.

INFRAPASIVNÍ SPÍNAČE

Infrapasivní spínač slouží k bezdotykovému spuštění elektrických přístrojů, reaguje na teplo pohybující se osoby a je používán například u chodbového osvětlení či u splachování WC.

INSTALAČNÍ KRABICE

Elektromateriál určený k uložení obvodů a elektrotechnické instalace používané při stavbě domů.

IZOLÁTORY

Součástka sloužící k oddělení elektricky vodivých částic.

KABELOVÉ SPOJKY

Spojují, rozbočují nebo napojují vodiče a další kabelové vedení.

KABELY S ODOLNOSTÍ PROTI ŠÍŘENÍ PLAMENE

Kabely s vysokou odolností proti šíření plamene, s malou hustotou dýmu při hoření a se zachováním schopnosti fungovat při požáru.

KANDELY (CD)

Označuje svítivost, čili intenzitu světla u směrových zdrojů.  

KLIMATIZACE

Principem klimatizace je absorbování energie na jednom místě a uvolňování energie na místě jiném, slouží k úpravě vzduchu v budovách i dopravních prostředcích.

LED SVÍTIDLA

Inovativní řešení osvětlení, které funguje na základě dlouhé provozní životnosti a odolnosti, nízké spotřebě energie a nízkých nákladech na údržbu a především vysoké světelné účinnosti. 

LEDOTRON

Digitální stmívatelný standard pro LED svítidla.

LUMENY

Množství světelného toku vyzařovaného do všech směrů, údaj relevantní pro nesměrové světelné zdroje. 

LUX (LX)

Je informace o intenzitě osvětlení měřené na konkrétní ploše. 

MĚNIČ FREKVENCE

Zařízení, které mění elektrický proud s určitou frekvencí na proud s jinou frekvencí.

MODULOVÉ JISTIČE

Jističe odpojující pouze fázi nebo jističe s odpínáním N-vodiče, které zcela přeruší přívod do spotřebiče a snižují riziko el. úrazu.

MODULOVÉ SKŘÍNĚ

Variabilní skříně pro rozvodné sítě napětí.

MODULOVÉ STYKAČE

Zařízení pro spínání a automatické řízení elektrických spotřebičů.

MOTOROVÉ JISTIČE

jističe určené pro ochranu elektromotorů, které fungují tak, aby vysoké proudy při rozběhu motoru nevedly k jejich nežádoucímu vypnutí. 

MULTIFUNKČNÍ ZÁSUVKOVÝ SYSTÉM

Efektivní řešení problému s nedostatečným počtem elektrických zásuvek, například pomocí multifunkčního zásuvkového systému PowerCube.

MYLIGHT

dceřiná společnost ELKOV elektro a.s., prezentovaná světelným studiem zaměřeným na zajištění profesionálních a komplexních služeb v oblasti osvětlení interiérů a exteriérů.

OVLÁDACÍ HLAVICE

Jsou to spínače, vypínače a přepínače na ovládaní různých zařízení, většinou jsou buď se zapuštěným nebo vyvýšeným tlačítkem.

POJISTKOVÉ SKŘÍNĚ

Obsahují svorkovnice pro přívod a vývod a pojistky pro jištění objektu. Rozdělujeme je na skříně venkovní a pro kabelové vedení.

POWERCUBE

multifunkční zásuvkový systém moderního designu, který eliminuje možnost blokace jednotlivých zásuvek rozměrově nestandartním zařízením, jako jsou adaptéry, apod.

PRŮMYSLOVÁ NEVÝBUŠNÁ SVÍTIDLA

Nevýbušná svítidla jsou vhodná do míst, kde hrozí nebezpeční požáru či výbuchu, při používání totiž brání vzniku jiskry.

PŘÍPOJNICOVÉ SYSTÉMY

Řešení elektrických obvodů, systém pro rozvod nízkého napětí, přenos elektrické energie mezi transformátorem a spotřebičem.

REKUPERACE - PRINCIP

Rekuperační zařízení využívá tepla vzduchu odsávaného z interiéru k předehřevu chladného vzduchu z venkovního prostředí v zimním období. V létě - naopak – chladnější odsávaný vzduch zajišťuje předchlazení horkého, venkovního. Samotné předání tepla (chladu) je zajišťován přes protiproudý výměník.

RETROFIT

přímá náhrada konvenčního světelného zdroje, např. klasické žárovky.

ŘADOVÉ SVORKY

Slouží pro spojování elektrických obvodů.

SBĚRNICOVÉ SYSTÉMY

Systém podporující kvalitu a bezpečnost rozvodových zařízení díky promyšlené kombinaci mechanických a elektrických vlastností prvků v systému.

SILOVÉ KABELY

Sdružují dva a více vodičů, které jsou chráněný pláštěm. Kabely mají Cu nebo Al jádro.

SOFTSTARTÉRY

elektronické průmyslové zařízení zajišťující plynulé a šetrné spuštění asynchronního, třífázového nebo jednofázového motoru. 

STAVENIŠTNÍ ROZVADĚČE

Mobilní zásuvkové skříně umožňující instalaci na stavbách, ve kterých nejsou instalovány zásuvky. Konstruovány jsou pro vnitřní a venkovní použití.

TECHNOLOGICKÉ ROZVADĚČE

Zařízení spravující přenos a tok elektrické energie od vstupu až po koncové spotřebiče.

TOPNÉ KABELY

Samoregulační topné kabely topí celou svojí délkou, mají nastavenou maximální teplotu. Jakmile jí dosáhnou, přestanou odebírat proud.

VÝKONOVÉ JISTIČE

Poskytují větší ochranu el. rozvodů a spolehlivější dodávky el. proudu, používají se pro ochranu motorů, generátorů, transformátorů v rozvodnách či průmyslových objektech.

VYSOKONAPĚŤOVÉ VODIČE

Vodiče sloužící k propojení rozvodů elektrické energie ve vysokonapěťových zařízeních a k propojení vysokonapěťových obvodů.

ZÁVĚSNÉ OVLADAČE

Zařízení určené pro ovládání jeřábů, kladkostrojů a dalších manipulačních zařízení.