Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Tiskoviny s certifikací FSC

I když je současným trendem omezování množství tištěných materiálů, vyhnout se tisku různých katalogů, letáků a dalších tiskovin zcela nelze. ELKOV elektro používá na cca 90% svých tištěných materiálů papír s certifikací FSC (Forest Stewardship Council).

Označení FSC představuje systém certifikace lesů i spotřebitelského řetězce a má celosvětovou působnost. Prestižní značka FSC dává zákazníkům záruku, že dřevní surovina použitá k výrobě daného produktu pochází z lesů obhospodařovaných šetrným způsobem podle důsledných ekologických a sociálních pravidel organizace FSC, a tím garantuje, že se v žádném případě nejedná o nelegální těžbu pralesního dřeva.

 vedeli_jste.png

Lesy patří k nejvíce ohroženým ekosystémům naší planety. Vědci odhadují, že ve víceméně původním, nenarušeném stavu zůstalo už jen asi 22 % plochy původních pralesů. Každý rok ztrácíme plochu pralesů o rozloze dvou Českých republik, na níž žijí tisíce druhů rostlin a živočichů.