Velkoobchod elektromateriálem a svítidly

Zelený program


ELKOV elektro a.s. si klade za jeden z mnoha cílů věnovat zvýšenou pozornost ekologii a životnímu prostředí.

Velmi dobře si uvědomujeme, že základní procesy jako je třídění odpadů, zpětný odběr či snížení spotřeby elektrické energie vedou k environmetální odpovědnosti.

Naše environmentální strategie spočívá zejména v pozitivním ovlivňování, inspirování a motivování jak zákazníků, tak zaměstnanců. Každý z nás má možnost odpovědným přístupem přispět k lepšímu prostředí kolem sebe.

Nejde pouze o povinnosti uložené legislativou, ale o přesvědčení a dobrovolné rozhodnutí změnit a zasloužit se o kvalitní prostředí.